Algemene voorwaarden

Bij stichting Manna vinden wij het respecteren van de privacy erg belangrijk. Wij streven ernaar om zo verantwoord mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens, hierbij zullen we de privacywetgeving in acht nemen. Middels dit document willen wij u informeren over de wijzen waarop wij dit doen.

Contactgegevens secretariaat Stichting Manna

 • Adres: p/a Zomerweg 1, 7683 PM, Den Ham
 • Email: info@manna.nu
 • Mobiel: 0612468888

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Wanneer er een aanvraag wordt gedaan om klant te worden van Stichting Manna verwerken wij in ieder geval uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling, inkomen en daarbij behorende uitgaven;
 • Wanneer u zich aanmeldt/ aangemeld heeft als vrijwilliger bij Stichting Manna verwerken wij de persoonsgegevens die u vermeldt/ vermeld heeft op het inschrijfformulier;
 • Wanneer u zich aanmeldt/ aangemeld heeft voor de nieuwsbrief van Stichting Manna, zullen wij uw naam en e-mailadres verwerken.

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens?

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de diensten die Stichting Manna verleent. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Stichting Manna gebruiken wij uw gegevens enkel om u de nieuwsbrief toe te sturen.

We gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het kunnen uitvoeren van een overeenkomst met u, waarbij de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Het kunnen behartigen van een gerechtvaardigd belang in het kader van onze dienstverlening (hierbij zullen we de rechten, vrijheden en belangen van de betrokkenen uitdrukkelijk afwegen tegen het gerechtvaardigd belang);
 • De toestemming die u verleent om de persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

Met wie delen wij deze persoonsgegevens?

Wij zullen u gegevens niet met derden delen, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wanneer wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?

We zullen ernaar streven om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. In de meeste gevallen betekent dit dat uw persoonsgegevens bewaard zullen worden totdat u niet langer gebruik maakt van onze diensten of bij ons betrokken bent. Indien er wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij uw gegevens bewaren gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen.

Welke rechten heeft een betrokkene?

Als betrokkene heeft u onder andere de volgende rechten:

 • Recht op informatie wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens;
 • Recht op wijziging van de persoonsgegevens als deze mogelijk onjuist zijn verwerkt;
 • Recht op beperking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten. Voor verdere vragen wat betreft de rechten kunt u altijd contact met ons opnemen.

Op welke manier kan er een klacht worden ingediend?

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij u persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd contact met ons opnemen. Er is ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We vertrouwen erop u door middel van dit document voldoende geïnformeerd te hebben over de zaken aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Heeft u nog vragen over de omgang met persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Het kan voorkomen dat we dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op de website vindt u het meest actuele statement.

Liever telefonisch contact?

Bel met #nietalleen:

0800 1322

maandag t/m vrijdag: van 09.00 - 21.00 uur
zaterdag en zondag: van 09.00 - 20.00 uur